1. Upplever ni att vi är tillgängliga på telefon oavsett tidpunkt?

2. Har ni fått snabb bekräftelse på er order?

3. Har ni fått hjälp med att lösa era vakanser?

4. Har sköterskorna uppfyllt era förväntningar?

5. Upplever ni att vi leverart kontinuitet vad gäller sköterskorna?

6. Om ni haft klagomål, upplever ni att vi varit lyhörda och rättat till dessa?

7. Har faktureringen varit problemfri?

8. Har samarbetet med SAMS Vårdpool uppfyllt era förväntningar?

Vi är Auktoriserade.

Vad innebär en auktorisation . Läs Auktorisation

Adress:

SAMS Vård Pool AB
Lövgatan 68 3TR
16932 SOLNA
Telefon: 070-7430190
Epost: kontoret@samsvardpool.se